FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy wybór partnera ma nastąpić przed dniem złożenia wniosku?

Odpowiedź

Tak, wybór partnerów, jak i formalne zawiązanie partnerstwa (tj. zawarcie porozumienia / umowy o partnerstwie) powinny nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z §4 ust. 3 pkt 3) Regulaminu Konkursu „o dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie ośrodki innowacji typu parki naukowo- technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne lub inkubatory technologiczne, które (…) utworzyły wokół Platformy startowej partnerstwo składające się z: partnerów mogących świadczyć usługi podstawowe na rzecz wspieranych w ramach Platformy startowej przedsiębiorstw typu startup oraz pozostałych uczestników ekosystemu, w tym obligatoryjnie jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni.” Jednocześnie jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest kopia umowy lub porozumienia o partnerstwie.