FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy Wnioskodawca musi być Parkiem Naukowo-Technologicznym (lub innym), czy też może być Inkubatorem, Centrum Transferu Technologii lub Centrum Innowacji? Tego typu ośrodki też są uznane za Ośrodki Innowacji.

Odpowiedź

Zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO PW, Wnioskodawcą w ramach poddziałania może być wyłącznie ośrodek innowacji typu park naukowo – technologiczny, park naukowy, park technologiczny oraz inkubator technologiczny (kryterium formalne – specyficzne: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania 1.1.1 POPW). Pozostałe ośrodki innowacji (w tym centra transferu technologii, centra innowacji) mogą być Partnerami, świadczącymi usługi dla przedsiębiorstw typu startup w projekcie Platform startowych.