FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy Platforma Startowa ma się składać wyłącznie z Partnerów? Ilu?

Odpowiedź

Zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO PW (kryterium merytoryczne: Realizacja projektu angażuje biznesowe i społeczne partnerstwo - zaangażowanie aktorów ekosystemu startupowego), realizacja Platformy startowej angażuje:

- Animatora Platformy startowej, który koordynuje projekt (ośrodek innowacji typu park naukowo – technologiczny, park technologiczny, park naukowy lub inkubator technologiczny);

- partnerów, mogących świadczyć usługi podstawowe na rzecz wspieranych w ramach Platformy startowej przedsiębiorstw typu startup (np. ośrodki badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje finansowe);

- pozostałych uczestników ekosystemu, w tym obligatoryjnie jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni.

Nie założono określonej liczby partnerów w platformie startowej, ocenie podlegać będą podejmowane przez poszczególnych partnerów inicjatywy / działania, na podstawie których Platformy startowe wsparte zostaną dodatkowymi działaniami i usługami specjalistycznymi skierowanymi do jej odbiorców, tj. przedsiębiorstw typu startup.