FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Na kiedy planowany jest następny konkurs w ramach tego Poddziałania?

Odpowiedź

Kontynuacja realizacji działania 1.1.1 PO PW po zakończeniu fazy pilotażowej będzie wymagała formalnej zgody Komisji Europejskiej wydanej w oparciu o badanie ewaluacyjne realizacji poddziałania. W przypadku uzyskania zgody KE, następny konkurs na wybór platform startowych planowany jest do ogłoszenia na początku 2018 roku.