FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy wirtualne biuro występujące w rejestrze KRS spełnia kryterium formalne „Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej”

Odpowiedź

Siedziba wnioskodawcy”, o której mowa w kryterium formalnym Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy siedziby wskazanej w Rubryce nr 2 Rejestru: „Siedziba i adres podmiotu”. Siedziba wirtualnego biura występującego w rejestrze KRS jako „oddział” wykazywana jest natomiast w rejestrze w rubryce nr 3: „Oddziały” i należy traktować ją jako „siedzibę oddziału wnioskodawcy”, której nie dotyczy opis przedmiotowego kryterium.