FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy można zastrzec poufność Strategii rozwoju Wnioskodawcy (Animatora), która jest opisana we wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

Tak, w sekcji XVI wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może zaznaczyć, które sekcje zawierają tajemnice przedsiębiorstwa podlegające ochronie.