FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy chodzi o Ośrodki Innowacji w myśl nowego statusu który nadaje MG, czy mogą to być Parki Technologiczne, które już funkcjonują?

 

Odpowiedź

 

Wnioskodawcą w ramach poddziałania 1.1.1 PO PW może być ośrodek innowacji typu park naukowo – technologiczny, park naukowy, park technologiczny oraz inkubator technologiczny, posiadające siedzibę na terytorium jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej. Zarówno pojęcie parku jak i inkubatora technologicznego zostały określone w kryteriach wyboru projektów: http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36807/Załącznik_nr_1_kryteria_wyboru.pdf.

Kwestia kwalifikowalności Wnioskodawcy nie jest związana z akredytacjami przyznawanymi przez Ministerstwo Gospodarki.