FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy Wnioskodawca musi z góry założyć jakąś konkretną ilość start-up’ów?

Odpowiedź

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku o dofinansowanie wskaźnik „Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw” w liczbie minimum 60 podmiotów, z czego minimum 50% ze wskazanej we wniosku liczby podmiotów gotowych będzie z wejściem na rynek z innowacyjnym produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej.