FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy przez kwalifikowalne koszty mentoringu należy rozumieć wszystkie koszty uwzględniające wynagrodzenie mentorów ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowane do wsparcia koszty mentoringu dotyczą „kosztów około usługi mentoringu”. W szczególności za takie należy uznaje się koszty podróży oraz dojazdu, koszty noclegu, koszty wyżywienia, komunikacji lokalnej. Uwaga: wynagrodzenia mentora nie stanowi kosztu kwalifikowanego do wsparcia w ramach projektu.