FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy wskazano limity znaków dla części opisowych wniosku o dofinansowanie ?

Odpowiedź

W generatorze wniosków wskazano limity znaków dla części opisowych wniosku o dofinansowanie, uwzględniając specyfikę poszczególnych pól wniosku. Sekcje wniosku o dofinansowanie nr XIII-XV, tj. „Charakterystyka Platformy”, „Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu” oraz „Szczegółowy opis projektu”, w poszczególnych polach opisowych mają ograniczenie do 10 000 znaków.