FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Jaki jest minimalny zakres raportu końcowego z inkubacji pomysłu biznesowego na platformie?

Odpowiedź

 

Rekomendacja jest udzielana przez Animatora Platformy startowej po zakończeniu inkubacji danego przedsiębiorstwa. Rekomendacja ta jest jednocześnie elementem dokumentacji składanej na etapie wnioskowania o dotację w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW. Rekomendacja jest zaświadczeniem o pozytywnym zakończeniu procesu inkubacji pomysłu biznesowego w ramach poddziałania 1.1.1 PO PW oraz oceną przedsiębiorstwa.

Rekomendacja pomysłu biznesowego wydawana przez Animatora określa w szczególności:

- ocenę zespołu zaangażowanego w projekt, uwzględniającą kompetencje, wiedzę i predyspozycje członków zespołu startupu do prowadzenia przedsiębiorstwa;

- ocenę innowacyjności produktu, będącego przedmiotem inkubacji na platformie startowej. Ocena powinna uwzględniać, czy produkt odpowiada na jakąś potrzebę / czy tworzy nową potrzebę, na którą zamierza odpowiedzieć, posiadane przewagi konkurencyjne nad dotychczasowymi konkurentami;

- ocenę modelu biznesowego - wskazanie na czym dany startup będzie zarabiać;

- ocenę z zakresu finansowego – określenie, czy otrzymana w ramach 1.1.2 PO PW dotacja będzie w stanie zabezpieczyć rozwój przedsiębiorstwa do momentu, gdy będzie w stanie samo pozyskać finansowanie, czy produkt w oferowanej cenie jest w stanie przyciągnąć odbiorców; ocenę z zakresu marketingu – opis zdefiniowanej grupy odbiorców, ocenę kanałów dotarcia do odbiorcy oraz sposobu budowania świadomości produktu.