FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Co w sytuacji, gdy „inkubowany start-up” nie założy działalności gospodarczej?

Odpowiedź

Po dokonanym przez panel ekspertów wyborze pomysłu do wsparcia, pomysłodawca obligatoryjnie rejestruje w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037). Pomysłodawca otrzymuje indywidualne wsparcie na rozwój swojego pomysłu biznesowego w postaci usług podstawowych i specjalistycznych zgodnie z opracowanym indywidualnym programem inkubacji wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia rejestracji spółki. Pomoc w postaci indywidualnego wsparcia platformy świadczona przedsiębiorstwu typu startup na platformie startowej stanowi pomoc de minimis, którą może otrzymać wyłącznie przedsiębiorca, nie osoba fizyczna. Podkreślenia wymaga fakt, że kwalifikowalne do wsparcia w ramach platformy są również spółki w organizacji.