FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Kryterium wiekowe dla ostatecznych odbiorców „osoby do 35 r.ż.”-pytanie o sytuację gdy przedsiębiorstwo typu startup zarządzane jest wieloosobowo

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oferta Platformy startowej skierowana jest do osób do 35. roku życia, w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję. W naborze do Platformy startowej może brać udział pomysłodawca, który z momencie przedkładania swojego pomysłu nie ukończył 35. roku życia. Pomysłodawcą może być zarówno pojedyncza osoba fizyczna, jak również grupy osób fizycznych (zespoły projektowe). Po dokonanym przez panel ekspertów wyborze pomysłu do inkubacji na Platformie startowej, pomysłodawca rejestruje w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki kapitałowej, przy czym większość udziałów w nowej spółce posiadać powinien pomysłodawca w wieku do 35 lat.