FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy osoby zgłaszające pomysły biznesowe mogą pochodzić spoza makroregionu Polski Wschodniej ?

Odpowiedź

Celem poddziałania jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. Osoby zgłaszające pomysły biznesowe w ramach platformy startowej mogą pochodzić z terenu całego kraju, również z zagranicy. Warunkiem jest rejestracja działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej w makroregionie Polski Wschodniej.