FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Kiedy pomysłodawca musi założyć działalność w formie spółki kapitałowej ?

Odpowiedź

Pomysłodawca rejestruje w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), po dokonanym przez panel ekspertów wyborze pomysłu i objęciem go programem Platformy startowej, ale przed zawarciem umowy z Animatorem platformy na świadczeni usług w ramach programu.