FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy pomysłodawca do 35 roku życia, który prowadzi już działalność gospodarczą może zgłosić swój pomysł biznesowy na platformę

Odpowiedź

Pomysłodawca, który prowadzi już działalność gospodarczą może zgłosić swój pomysł biznesowy na platformę startową, pod warunkiem, że w naborze nie mogą być przedstawiane pomysły, które są już przedmiotem działalności gospodarczej pomysłodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że Pomysłodawca zakłada nową działalność gospodarczą na bazie zgłoszonego do Platformy startowej innowacyjnego pomysłu.