Celem działania jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Działanie pozwoli na zapewnienie indywidualnego wsparcia dla innowacyjnych start-upów utworzonych na bazie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych. Start-upy, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach programu akceleracji realizowanego przez Platformę startową, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Za animację, tj. przygotowanie, a następnie realizację działań w ramach Platform odpowiedzialne będą ośrodki innowacji. Warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania Platformy będzie utworzenie poprzez nią ekosystemu wsparcia start-upów z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami (w roli ekspertów i mentorów), uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami z sektora IOB.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania - Wsparcie uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu akceleracji innowacyjnych start-upów obejmującego:

- Ocenę pomysłów biznesowych przez panel ekspertów. Wspierane będą pomysły, które prowadzić będą do wprowadzenia na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego produktu występującego na rynku w odniesieniu do jego charakterystyki lub przeznaczenia.

- Wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa. Etap ten rozpoczyna się od założenia start-upu na bazie innowacyjnego pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy oraz przygotowania dla niego szczegółowego programu inkubacji przez opiekuna start-upu.

Kwota dofinansowania – Platforma startowa otrzymuje do 100% dofinansowania. Nie określone zostały maksymalne wielkości wsparcia dla Platform startowych.

Z działania mogą skorzystać – Ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne). Grupa docelowa: Osoby do 35. roku życia, w szczególności absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów/przedsiębiorstwa typu start-up (utworzone w ramach Platformy startowej).

 

 

 


 Dodatkowe informacje
   PrezentacjaDownload this file (Prezentacja_111_Białystok_25092015_1.pdf).pdf597 kB pobierz