Start-upowa
Polska Wschodnia

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach Startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Później możesz skorzystać ze wsparcia w ramach działania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Dofinansowane projekty

 

Jesteś przedstawicielem ośrodka innowacji w Polsce Wschodniej i chciałbyś wspierać młodych przedsiębiorców w przekształcaniu pomysłu w innowacyjny biznes? Zostań częścią Platformy Startowej, dzięki czemu uzyskasz nawet 100% wsparcia. Wystarczy, że wspólnie z uczelniami, przedsiębiorcami, inwestorami prywatnymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi wykreujesz ekosystem start-upowy, czyli przyjazne otoczenie do rozwijania innowacyjnych pomysłów. Będziesz mógł organizować nabory i wybierać projekty, których rozwój chcesz wspierać. Dzięki Twoim działaniom młodzi ludzie otrzymają wyjątkową szansę rozwoju swojej działalności, a Polska Wschodnia zyska wielu innowacyjnych i nowoczesnych przedsiębiorców.

Jeśli ośrodek innowacji jest zlokalizowany w Polsce Wschodniej i posiada:

  • strategię rozwoju swojej działalności w perspektywie długoterminowej
  • doświadczony zespół w inkubacji przedsiębiorstw
  • partnerów mających wiele do zaoferowania początkującym przedsiębiorcom
  • ciekawą koncepcję działań informacyjno-promocyjnych
  • przemyślaną koncepcję naboru innowacyjnych pomysłów
  • atrakcyjną koncepcję inkubacji przedsiębiorstw
  • pomysł na pomoc start-upom w znalezieniu właściwego finansowanie na ich dalszy rozwój

W Platformach Startowych dla nowych pomysłów będziesz mógł zdobyć dofinansowanie na:

  • organizację programu inkubacji, w tym koszty usług doradczych, eksperckich oraz działań informacyjno-promocyjnych,
  • przeprowadzenie naboru i oceny innowacyjnych pomysłów,
  • indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu start-up.

 

 

OFERTA DLA START-UPÓW

 

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim? Zanim pójdziesz zarejestrować firmę, skorzystaj ze wsparcia Platform startowych. Nie otrzymasz tu pieniędzy, lecz ekspercką pomoc. Rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Po wybraniu platform udostępnimy kwestionariusz za pomoca którego będziesz mógł zgłosić swój pomysł. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Twojego pomysłu biznesowego i zakwalifikowaniu go do programu wyznaczony manager inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Prace nad rozwojem pomysłu mogą trwać maksymalnie 8 miesięcy. Po zakończeniu procesu inkubacji i otrzymaniu rekomendacji możesz starać się o środki na rozwój swojego biznesu w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Oferta dla Start-upów

 

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim? Zanim pójdziesz zarejestrować firmę, skorzystaj ze wsparcia Platform startowych. Nie otrzymasz tu pieniędzy, lecz ekspercką pomoc. Rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Po wybraniu platform udostępnimy kwestionariusz za pomoca którego będziesz mógł zgłosić swój pomysł. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Twojego pomysłu biznesowego i zakwalifikowaniu go do programu wyznaczony manager inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Prace nad rozwojem pomysłu mogą trwać maksymalnie 8 miesięcy. Po zakończeniu procesu inkubacji i otrzymaniu rekomendacji możesz starać się o środki na rozwój swojego biznesu w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

ROZWIŃ START-UPY

 

Wybierz najlepsze pomysły i rozpocznij program inkubacji. Wspieraj rozwój pomysłów i testowanie rynku, m.in. poprzez: coaching (np. biznesowy, marketingowy, technologiczny), mentoring branżowy, dostęp do stanowiska pracy, etc.

arrow
podpisz umowę

Wsparcie rozwoju start-upu

 

Dopracuj produkty i usługi start-upów oraz ich model biznesowy. W przyszłości bedą mogły się starać o wsparcie na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności biznesowej w ramach działania "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej".

Polska Wschodnia na start

 

Polska Wschodnia potrzebuje start-upów. Według „Raportu o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, w 2015 r. najmniej przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców powstało w województwach: warmińsko-mazurskim (7,13), świętokrzyskim (6,91), podlaskim (6,90), lubelskim (6,62), opolskim (6,53) i podkarpackim (6,53). Tak więc cały makroregion Polski Wschodniej znalazł się na samym końcu tej statystyki. Celem poddziałań Platformy startowe dla nowych pomysłów i Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest stworzenie takiego systemu wsparcia start-upów, który pomoże młodym ludziom realizować innowacyjne pomysły we własnych firmach. System opiera się o tzw. Platformy startowe.

Celem działania jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Działanie pozwoli na zapewnienie indywidualnego wsparcia dla innowacyjnych start-upów utworzonych na bazie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych. Start-upy, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach programu akceleracji realizowanego przez Platformę startową, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Za animację, tj. przygotowanie, a następnie realizację działań w ramach Platform odpowiedzialne będą ośrodki innowacji. Warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania Platformy będzie utworzenie poprzez nią ekosystemu wsparcia start-upów z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami (w roli ekspertów i mentorów), uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami z sektora IOB.