Start-upowa
Polska Wschodnia

Nie ukończyłeś 35 lat, masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach Startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Później możesz skorzystać ze wsparcia w ramach działania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Dofinansowane projekty

 

Jesteś przedstawicielem ośrodka innowacji w Polsce Wschodniej i chciałbyś wspierać młodych przedsiębiorców w przekształcaniu pomysłu w innowacyjny biznes? Zostań częścią Platformy startowej, dzięki czemu uzyskasz nawet 100% wsparcia. Wystarczy, że wspólnie z naukowcami, ludźmi biznesu, władzami lokalnymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami z sektora instytucji otoczenia biznesu wykreujesz ekosystem start-upowy, czyli przyjazne otoczenie do rozwijania innowacyjnych pomysłów. Będziesz mógł organizować nabory i wybierać projekty, których rozwój chcesz wspierać. Dzięki Twoim działaniom młodzi ludzie otrzymają wyjątkową szansę rozwoju swojej działalności, a Polska Wschodnia zyska wielu innowacyjnych i nowoczesnych przedsiębiorców.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • organizację programu inkubacji, w tym koszty usług doradczych, eksperckich, środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych, działań informacyjno-promocyjnych,
  • przeprowadzenie naboru i oceny innowacyjnych pomysłów,
  • indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu start-up.

Wnioskodawcą mogą zostać:

  • parki technologiczne,
  • parki naukowe,
  • parki naukowo-technologiczne,
  • inkubatory technologiczne,
  • organizacje/ośrodki działające na rzecz rozwoju innowacji.

 

 

OFERTA DLA START-UPÓW

 

Nie ukończyłeś 35 lat, masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim? Zanim pójdziesz zarejestrować firmę, skorzystaj ze wsparcia Platform startowych. Nie otrzymasz tu pieniędzy, lecz ekspercką pomoc. Rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Po wybraniu platform udostępnimy kwestionariusz za pomoca którego będziesz mógł zgłosić swój pomysł. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Twojego pomysłu biznesowego i zakwalifikowaniu go do programu wyznaczony opiekun przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Prace nad rozwojem pomysłu mogą trwać maksymalnie 10 miesięcy. Po zakończeniu procesu inkubacji i otrzymaniu rekomendacji możesz starać się o środki na rozwój swojego biznesu w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

OFERTA DLA START-UPÓW

 

Nie ukończyłeś 35 lat, masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim? Zanim pójdziesz zarejestrować firmę, skorzystaj ze wsparcia Platform startowych. Nie otrzymasz tu pieniędzy, lecz ekspercką pomoc. Rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy.

Po wybraniu platform udostępnimy kwestionariusz za pomoca którego będziesz mógł zgłosić swój pomysł. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Twojego pomysłu biznesowego i zakwalifikowaniu go do programu wyznaczony opiekun przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Prace nad rozwojem pomysłu mogą trwać maksymalnie 10 miesięcy. Po zakończeniu procesu inkubacji i otrzymaniu rekomendacji możesz starać się o środki na rozwój swojego biznesu w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

ROZWIŃ START-UPY

 

Wybierz najlepsze pomysły i rozpocznij program inkubacji. Wspieraj rozwój pomysłów i testowanie rynku, m.in. poprzez: coaching (np. biznesowy, marketingowy, technologiczny), mentoring branżowy, dostęp do stanowiska pracy, etc.

arrow
podpisz umowę

Wsparcie rozwoju start-upu

 

Dopracuj produkty i usługi start-upów oraz ich model biznesowy/ Teraz mogą się starać o wsparcie na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności biznesowej w ramach działania "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej".

POLSKA WSCHODNIA NA START

 

Polska Wschodnia potrzebuje start-upów. Według „Raportu o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, w 2015 r. najmniej przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców powstało w województwach: warmińsko-mazurskim (7,13), świętokrzyskim (6,91), podlaskim (6,90), lubelskim (6,62), opolskim (6,53) i podkarpackim (6,53). Tak więc cały makroregion Polski Wschodniej znalazł się na samym końcu tej statystyki. Celem poddziałań Platformy startowe dla nowych pomysłów i Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest stworzenie takiego systemu wsparcia start-upów, który pomoże młodym ludziom realizować innowacyjne pomysły we własnych firmach. System opiera się o tzw. Platformy startowe.

Celem działania jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Działanie pozwoli na zapewnienie indywidualnego wsparcia dla innowacyjnych start-upów utworzonych na bazie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych. Start-upy, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach programu akceleracji realizowanego przez Platformę startową, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Za animację, tj. przygotowanie, a następnie realizację działań w ramach Platform odpowiedzialne będą ośrodki innowacji. Warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania Platformy będzie utworzenie poprzez nią ekosystemu wsparcia start-upów z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami (w roli ekspertów i mentorów), uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami z sektora IOB.