FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jakie koszty personelu należy wykazać w ramach pozycji budżetu związanej z zaangażowaniem personelu? Czy można tu wykazać umowy zlecenia?

 

Odpowiedź

 

W tej pozycji budżetu wykazywane są wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem (np. koordynatora, specjalistów). Kwalifikowalne w ramach pozycji są wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone przez Pracowniczy Program Emerytalny.