FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

W jaki sposób należy wykazać posiadanie personelu z kompetencjami odpowiednimi do realizacji projektu? To są startupy i często personel będzie angażowany dopiero w czasie realizacji projektu, a nie w momencie składania wniosku.

Odpowiedź

W przypadku, gdy personel projektu jest już zidentyfikowany na etapie aplikowania, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać imię i nazwisko, powierzone role/zadania oraz opis kwalifikacji, doświadczenia i kompetencji.

W przypadku, gdy personel projektu będzie zatrudniony dopiero po jego rozpoczęciu, należy podać tę informację we wniosku o dofinansowanie i wskazać, jakie kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje będą posiadać osoby, które zostaną zatrudnione do konkretnych ról/zadań.

Podkreślenia wymaga fakt, że jednym z obligatoryjnych kryteriów oceny projektów jest kryterium „Wnioskodawca zapewnia personel posiadający kompetencje niezbędne do realizacji projektu”, w ramach którego ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał członków zespołu Wnioskodawcy oraz ich rola w projekcie, w tym kadry zarządzającej projektem.

Mając na uwadze powyższe, w celu spełnienia kryterium należy wskazać już na etapie składania wniosku o dofinansowanie konkretne osoby z przypisanymi konkretnymi rolami i zadaniami w projekcie, proponowaną strukturę zarządzania, w tym mechanizmy podejmowania decyzji.