FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy w czasie realizacji projektu można zmieniać personel, który został wskazany we wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

W trakcie realizacji projektu dopuszcza się zmianę członków personelu zaangażowanego w jego realizację, pod warunkiem, że proponowana nowa osoba posiada kompetencje na poziomie takim samym lub wyższym, niż kompetencje osoby wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

Decyzja w zakresie zmiany personelu w trakcie realizacji projektu jest podejmowana każdorazowo przez PARP, po analizie zasadności proponowanej zmiany i przesłanego CV danej osoby.