FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jaką kwotę zaliczki można otrzymać i jaki jest czas na jej rozliczenie?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami par. 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 85% dofinansowania projektu. Wysokość każdej transzy zaliczki może wynosić maksymalnie do 40% dofinansowania.

Zgodnie z zapisami par. 12 ust. 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia transzy zaliczki w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki w terminie 6 miesięcy od otrzymania transzy zaliczki.