FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

W jednym z rozporządzeń jest zapis, że startup może dostać na rozwój firmy 800 tys. EUR. W Regulaminie jest natomiast napisane, że maksymalne dofinansowanie to 800 tys. zł. Czy to pomyłka w dokumentach? Która kwota jest właściwa ? 

Odpowiedź

Rozporządzenie KE nr 651/2014 wskazuje maksymalne kwoty pomocy publicznej, jaką można przyznać poszczególnym rodzajom podmiotów na określone cele.

Na poziomie kraju poszczególne instytucje odpowiedzialne za dane działania ustalają zasady finansowania przedsięwzięć uwzględniając specyfikę i cele projektów w konkretnym działaniu, przy zachowaniu limitów wynikających z ww. rozporządzenia.

Zgodnie z Regulaminem konkursu w poddziałaniu 1.1.2 POPW maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi 800 tys. zł.