FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy jest taka możliwość, że w jednym etapie konkursu dofinansowania nie dostanie wniosek, który otrzyma dużą liczbę punktów ze względu na wyczerpanie alokacji, a w kolejnym etapie dofinansowanie otrzyma wniosek z mniejszą liczbą punktów ?

 

Odpowiedź

Uwzględniając fakt, że konkurs realizowany jest w etapach, a w danym etapie konkurują ze sobą tylko wnioski złożone w jego ramach, powyższa sytuacja nie jest wykluczona.