FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy wkład własny musi być pieniężny?

Odpowiedź

Tak, wkład własny w wymaganym wymiarze przynajmniej 15% wydatków kwalifikowanych wnoszony jest w środkach pieniężnych, jako współfinansowanie bieżących wydatków w ramach projektu.