FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy jest możliwość wcześniejszej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez PARP przed złożeniem go w PARP?

Odpowiedź

W ramach poddziałania 1.1.2 PO PW nie ma możliwości wcześniejszej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przed jego złożeniem w PARP.  Niemniej jednak Agencja organizuje spotkania informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców oraz dyżury ekspertów, o czym informuje na swojej stronie internetowej, podczas których potencjalni wnioskodawcy mogą wyjaśnić ewentualne wątpliwości zw. z przygotowaniem wniosku i uzyskać informacje przydatne dla jego wypełnienia.

Ponadto dostępna jest telefoniczna infolinia PARP oraz adres e-mail: platformystartowe@parp.gov.pl - za ich pośrednictwem można uzyskać informacje nt. zasad ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu.