FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jak wygląda prezentacja projektu podczas Panelu Ekspertów?

Odpowiedź

Wnioskodawca w trakcie Panelu Ekspertów jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji projektu obejmującej zagadnienia dotyczące poniższych kryteriów oceny:

  • Innowacyjność produktu,
  • Jakościowa ocena modelu biznesowego,
  • Wnioskodawca zapewnia personel posiadający kompetencje niezbędne do realizacji projektu.

Podczas posiedzenia Panelu Ekspertów Wnioskodawca prezentuje również produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności opracowany w ramach Platformy Startowej.

Maksymalny czas dokonania prezentacji to 20 minut. Prezentacji dokonuje Wnioskodawca, który zakończył pozytywnie proces inkubacji na Platformie startowej w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, reprezentowany przez członka organu zarządzającego Wnioskodawcy lub wspólnika.

Podczas posiedzenia Panelu Ekspertów nie dopuszcza się występowania w imieniu Wnioskodawcy przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, w tym firm doradczych. W posiedzeniu Panelu Ekspertów po stronie Wnioskodawcy mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby.