FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jaki procent budżetu mogą stanowić koszty personelu, żeby nie były uznane za zbyt wysokie lub zbyt niskie?

Odpowiedź

W poddziałaniu 1.1.2 POPW nie został określony maksymalny limit kosztów personelu.

Niemniej jednak, każdy wydatek wpisany do budżetu projektu podlega ocenie pod kątem kwalifikowalności, racjonalności i zasadności w czasie prowadzonej oceny merytorycznej projektu i może zostać uznany za zbędny lub za przeszacowany.