FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jak wnioskujemy o kolejne płatności zaliczek i refundacji?

Odpowiedź

Wnioski o płatność składane są zgodnie z harmonogramem płatności, który stanowi  
załącznik do umowy o dofinansowanie. Wstępny plan finansowy jest określony we wniosku o dofinansowanie w sekcji IX. Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dofinansowania zawarte są w par. 11 oraz 12 umowy o dofinansowanie. Wzór umowy dostępny jest w dokumentacji konkursowej poddziałania, dostępnej na stronie PARP.