FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Czy wymagane jest zabezpieczenie projektu?

Odpowiedź

Zgodnie z par. 15 umowy o dofinansowanie, wsparcie wypłacane jest po ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP wraz z deklaracją wekslową.