FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Kto wchodzi w skład Panelu ekspertów?

Odpowiedź

W skład Panelu ekspertów wchodzą pracownicy PARP oraz eksperci zewnętrzni powołani do składu w decyzji Prezesa lub Zastępcy Prezesa PARP. Panel obraduje w formie posiedzeń. Dla ważności posiedzeń PE obowiązkowa jest obecność Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów oraz co najmniej trzech członków oceniających dany projekt.