FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jak przebiega kontrola wniosku o płatność?

Odpowiedź

Kontrola wniosku o płatność polega na weryfikacji dokumentów, które beneficjent zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o płatność. Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o dofinansowanie, zostały wskazane w par. 11 ust. 6 umowy o dofinansowanie.

Wniosek o płatność jest zatwierdzany przez PARP w terminie 60 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność.