FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Jakie są najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie?

Odpowiedź

Przy sporządzaniu wniosku istotne jest staranne zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz  Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Pozwala to znacznie ograniczyć ryzyko błędów formalnych we wniosku.  

Na obecnym etapie – ze względu na niewielką liczbę złożonych wniosków – nie jest możliwe wskazanie najczęściej występujących błędów. W miarę składania kolejnych wniosków, w przypadku identyfikowania konkretnych kategorii najczęściej popełnianych błędów, niniejsza informacja będzie stosownie aktualizowana.