FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Kto może wziąć udział ze strony startupu w panelu ekspertów? Czy są tu jakieś ograniczenia?

Odpowiedź

Zgodnie z par. 10, ust. 6 Regulaminu konkursu prezentacji projektu dokonuje wnioskodawca, reprezentowany przez członka organu zarządzającego wnioskodawcy lub wspólnika. Nie dopuszcza się występowania w imieniu wnioskodawcy przedstawicieli podmiotów zewnętrznych. Po stronie wnioskodawcy w panelu mogą brać udział maksymalnie 4 osoby.