FAQ

Wpis
Opublikowano 01.03.2017

Pytanie

Kiedy realnie można rozpocząć realizację projektu?

Odpowiedź

Uwzględniając fakt, że Wnioskodawcami w poddziałaniu 1.1.2 POPW mogą być tylko przedsiębiorcy, którzy pozytywnie zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić nie wcześniej, niż po dniu zakończenia programu inkubacji i uzyskania pozytywnej rekomendacji Platformy startowej. Kwalifikowane do wsparcia mogą być zatem wydatki poniesione najwcześniej w dniu następującym po dniu wydania pozytywnej rekomendacji przez Platformę.