FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy można ująć wydatek dotyczący zlecenia badań nad czystością patentową produktu w ramach usług eksperckich i doradczych czy raczej w ramach kosztów nabycia wartości niematerialnych i prawnych?

Odpowiedź

Usługa badania czystości patentowej nie jest tożsama z zakupem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, wobec czego powinna być zakwalifikowana do kategorii „Zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego”.