FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy jeżeli zadeklaruję 2 pracowników (w załączniku do wniosku), jednak dotacja będzie obejmować tylko do 50% ich wynagrodzenia, to też muszę rozliczać później tych 2 pracowników czy tylko 1? Bowiem planuję zatrudniać sprzedawców w ramach potrzeb. Na pewno zatrudnię np. 1, jednak w kosztach wykazuję wszystkich, natomiast tylko 1 wliczam niejako do dofinansowania. Czy później w ramach realizacji będę musiał wykazać / rozliczyć wszystkich 2?

Odpowiedź

Wynagrodzenie personelu zaangażowanego do realizacji projektu rozliczane jest zgodni z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Jeśli w trakcie realizacji projektu zaistnieje potrzeba zmniejszenia bądź zwiększenia liczby personelu, należy wówczas zgodnie z zapisami umowy skierować odpowiedni wniosek o zmiany wraz z uzasadnieniem do PARP.