FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Jak rozliczyć paliwo, delegacje, pobyt w hotelu, uczestnictwo w konferencjach (ale nie targach i misjach gospodarczych)? Czy można to wliczyć w koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej. Czy to jest koszt kwalifikowany?

Odpowiedź

Koszty związane z rozliczeniem delegacji pracownika oraz zakwaterowaniem kwalifikują się do kategorii „Koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej”.

Opłata za udział w konferencji mieści się również w powyższej kategorii wydatków. Koszty delegacji pracowników rozliczane są zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi kwestię rozliczania podróży służbowych, gdzie wskazane są wysokości diet oraz stawki kilometrowe. Zakup paliwa nie jest wydatkiem kwalifikowanym do wsparcia w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW.