FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Potrzebujemy w ramach dotacji kupować komponenty do produkcji. Ponieważ jesteśmy integratorem systemów tzn. budujemy swoje urządzenia np. z ekranu dotykowego, komputera, obudowy metalowej, czytnika kodów kreskowych, modemu LTE i innych, czy można te zakupy ująć jako koszty kwalifikowane - zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji?

Odpowiedź

Wszelkie koszty związane z rozpoczęciem sprzedaży oraz dalszym rozwojem produktu są kwalifikowane w ramach katalogu kosztów kwalifikowanych projektu.

Zarówno zakup środków trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) jak i zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji mogą być kwalifikowane w ramach projektu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że powyższe nie jest jednoznaczne z każdorazowym, automatycznym uznaniem powyższych wydatków za kwalifikowane w ramach danego projektu. Na etapie oceny merytorycznej danego projektu poszczególne wydatki podlegają ocenie pod kątem m.in. ich zasadności i racjonalności, która to ocena rozstrzyga o ostatecznym kształcie budżetu projektu.