FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy rozpoczęcie sprzedaży naszego produktu po zakończeniu inkubacji wraz z uzyskaniem pozytywnej rekomendacji, ale przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 1.1.2 dyskwalifikuje nas w dofinansowaniu w programie 1.1.2? Czy rozpoczęcie sprzedaży naszego produktu po zakończeniu inkubacji wraz z uzyskaniem pozytywnej rekomendacji i po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu 1.1.2 dyskwalifikuje nas w dofinansowaniu w programie 1.1.2 lub z jego części ?

Odpowiedź

Rozpoczęcie sprzedaży, niezależnie od etapu działalności  przedsiębiorstwa, np. w trakcie trwania programu inkubacji, czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW.

Należy mieć jednakże na uwadze, że realizacja projektu oraz ponoszenie wydatków kwalifikowanych w ramach poddziałania 1.1.2 POPW może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej Rekomendacji platformy. Natomiast rozpoczęcie sprzedaży może nastąpić na każdym etapie - nawet przed zakończeniem inkubacji i uzyskaniem rekomendacji Platformy startowej. Należy mieć jednak na uwadze, że koszty poniesione przed uzyskaniem rekomendacji nie będą kwalifikowane w ramach poddziałania 1.1.2 POPW