FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Jak długo wspólnik mający poniżej 35 lat powinien być większościowym udziałowcem po otrzymaniu dotacji? Czy jego uczestnictwo w spółce musi mieć miejsce przez cały okres rozliczania dotacji?

Odpowiedź

Pomysłodawca biznesu (tj. osoba poniżej 35. roku życia na dzień aplikowania do Platformy startowej) powinien być liderem zespołu realizującego projekt i dysponować większością  udziałów w spółce w okresie realizacji inkubacji na platformie startowej oraz w momencie ubiegania się o dotację w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW.

Główny pomysłodawca jest osobą, która nadaje impuls do realizacji projektu oraz rozwoju pomysłu, więc jego udział jest pożądany w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu. Przepisy prawa oraz dokumentacja konkursowa 1.1.2 POPW nie ograniczają jednakże możliwości zbycia udziałów w spółce któremukolwiek ze współwłaścicieli wspartego podmiotu.