FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy są jakieś inne obwarowania w zakresie wymogów, które trzeba spełnić po otrzymaniu dotacji?

Odpowiedź

Po otrzymaniu dotacji Beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie – jej wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-1-2-rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej-2016-r ).