FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy dwie osobne spółki z siedzibami w różnych miastach z obszaru Polski Wschodniej, oferujące dwa zupełnie niezależne rozwiązania techniczne, których jednak założycielami są te same osoby, mogą się starać równolegle o osobne dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 ?

Odpowiedź

Wnioskodawcą w ramach poddziałania 1.1.2 POPW może być podmiot z sektora mikro– i małych przedsiębiorstw, który uzyskał rekomendację Platformy startowej. Dokumentacja konkursowa poddziałania nie wyklucza wystąpienia przypadku opisanego w pytaniu.