Celem działania jest wsparcie związane z rozwinięciem działalności biznesowej przedsiębiorstw typu start-up, gotowych do wejścia na rynek z produktem, przygotowanym w ramach danej Platformy startowej dla nowych pomysłów. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju start-upu – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej funkcjonującej na zasadach określonych dla Platform startowych dla nowych pomysłów. Celem wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie będą mogły uzyskać start-upy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Platform startowych dla nowych pomysłów, tj. utworzą produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy.

Kwota dofinansowania – Minimalna wartość projektu i wydatków kwalifikowalnych – 50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych - 800 tys. zł. Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowanych.

Z działania mogą skorzystać – mikro i mali przedsiębiorcy.

Daty konkursów znajdują się w Harmonogramie naboru wniosków.

 

   PrezentacjaDownload this file (popw_poddzialanie_112.pdf).pdf157 kB pobierz