Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.3.2 PO PW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 05 do 17 stycznia 2016 r., w ostatnim dniu do godz. 24.00.
Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza
(https://lsi1420.parp.gov.pl/konsultacja_spoleczna/Ki0mJWhgONmpaw7F).

Informujemy, że poniższe dokumenty nie podlegają konsultacjom:
- „Kryteria wyboru projektów" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POPW;
- „Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej", stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – materiał przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji to 01 marca 2016 r. Zestawienie uwag będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania.

   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin_konkursu_1_3_2.doc).doc384 kB pobierz
   Załącznik nr 1. Kryteria wyboru projektówDownload this file (Z01_kryteria_1_3_2.pdf).pdf542 kB pobierz
   Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Z02_wzór_wniosku_o_dofinansowanie.docx).docx183 kB pobierz
   Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Z03_Instrukcja wypełniania wniosku.doc).doc364 kB pobierz
   Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wnioskuDownload this file (Z04_wzor_oświadczenia_o_zlozeniu_wniosku_w_Generatorze_Wnioskow.docx).docx26 kB pobierz
   Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o uzupełnieniu wnioskuDownload this file (Z05_wzor_oświadczenia_o_uzupelnieniu_wniosku_w_Generatorze_Wnioskow.docx).docx26 kB pobierz
   Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Z06_umowa_o_dofinansowanie_projektu.docx).docx292 kB pobierz
   Załącznik nr 7. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Z07_lista_dokumentów_niezbędnych_do_zawarcia_umowy.docx).docx30 kB pobierz
   Załącznik nr 8. Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski WschodniejDownload this file (Z08_Inteligentne specjalizacje PLWSCH.pdf).pdf445 kB pobierz
   Załącznik nr 9. Założenia do umowy konsorcjumDownload this file (Z09_załozenia - umowa konsorcjum.docx).docx27 kB pobierz
   Załącznik nr 10. Biznes planDownload this file (Z10_biznesplan_1.3.2.doc).doc306 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc35 kB pobierz
    Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc35 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (wzór_formularza_informacji_pomoc_de_minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc innąDownload this file (wzór_formularza_informacji_pomoc_inna_niż_de_minimis.xlsx).xlsx75 kB pobierz
   Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektamiDownload this file (wzór_informacji_o_braku_powiązania_z_innymi_projektami.doc).doc54 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG.doc).doc138 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów mspDownload this file (wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_msp.doc).doc94 kB pobierz
   Wzór załącznika "a" do oświadczenia o spełnianiu kryteriów mspDownload this file (wzór_załącznika_a_do_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_msp.doc).doc46 kB pobierz
   Wzór załącznika "b" do oświadczenia o spełnianiu kryteriów mspDownload this file (wzór_załącznika_b_do_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_msp.doc).doc47 kB pobierz
   Wzór załącznika "c" do oświadczenia o spełnianiu kryteriów mspDownload this file (wzór_załącznika_c_do_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_msp.doc).doc46 kB pobierz
   Wzór załącznika "d" do oświadczenia o spełnianiu kryteriów mspDownload this file (wzór_załącznika_d_do_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_msp.doc).doc35 kB pobierz
   Komplet dokumentówDownload this file (wersja_ost.zip).zip2142 kB pobierz