Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

Pełna lista projektów dla działania 1.4 POPW - Wzór na konkurencję.