Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 200 mln złotych, a zakładane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 172 mln zł.

Projekt zakłada budowę ważnego węzła drogowego - wjazd do Białegostoku od strony Warszawy, stanowiącego połączenie komunikacyjne województwa podlaskiego z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski. Skrzyżowanie będzie istotnym elementem obwodnicy miejskiej wyprowadzającej ruch zarówno do obwodnicy śródmiejskiej i dróg tranzytowych w kierunku Warszawy, Ełku, Augustowa, Bobrownik, Lublina.