W drugiej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 do 31 lipca 2018 r., złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 2 684 300,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.