Konsorcja prowadzące działalność w Polsce Wschodniej, składające się co najmniej z 3 firm, do 10 stycznia 2019 r. mogą starać się o wsparcie na realizację pomysłu na innowacyjny produkt/usługę  pod wspólną marką.

W puli konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP jest 300 mln zł, w tym 100 mln zł dla projektów realizowanych na Mazurach i w Bieszczadach. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 mln zł. Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.