W piątej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 do 31 października 2018 r., złożono 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 15 391 968,20 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.