W pierwszej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 30 maja do 30 czerwca 2018 r., złożono 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 13 779 886,44 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.